Översättningsservice. Professionell Översättningstjänst. Översättare i Sverige. Översättningsbyrå LinguaVox. Översättningsföretag för certifierade översättningar inom teknik, medicin, juridik och patent.

ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER

Anställning för översättare
Översättningsbyrå LinguaVox Översättningar är en översättningsfirma med kontor i Europa och USA som gör översättningar inom alla språkpar och områden: Från allmänna och kommersiella till tekniska och vetenskaplig, officiella auktoriserade översättningar, medicinska och farmaceutiska översättningar, webbsidor och webbsajter till lokalisering av programvaror och dataspel.. Om du anförtror ditt översättningsprojekt till Översättningsbyrå LINGUAVOX kommer du att få tillbaka din översättning med tredubbel garanti:

 • 1. Kvalitetskontroll certifierad enligt ISO 9001
 • 2. Översättningsservice certifierad enligt ISO 17100. Denna europeiska standard, framförallt inom översättningssektorn, bestämmer att översättningstjänster måste utgöra en kombination av två olika och obligatoriska delar: översättning och oberoende korrekturläsning (av annan person än översättaren) och klargör utan tvivel översättarens och redigerarens yrkeskompetens (formell högre utbildning inom översättning (godkänd behörighet); motsvarande behörighet i annat ämne plus minst två år av dokumenterad erfarenhet inom översättningsområdet. Eller minst fem års dokumenterad erfarenhet inom översättningsområdet).
 • 3. ÖVERSÄTTNINGAR + OBEROENDE KORREKTURLÄSNING + INTERN KVALITETSKONTROLL.
  Minst tre personer kommer vara delaktiga i översättningen av dina dokument: En översättare som översätter till sitt modersmål, en redigerare som är specialist i det ämne översättningen gäller och som ska jämföra originalet och översättningen samt rekommendera korrigeringar, och slutligen en av våra projektledare som ska övervaka alla projektets olika delar och som är ansvarig för den slutliga kvalitetskontrollen innan översättningen är levererad.

ÖVERSÄTTNINGSBYRÅ LINGUAVOX - ÖVERSÄTTNINGSSERVICE

 • Av alla typer av texter. Översättningar av tekniska handböcker för användare och underhåll, företagswebbsidor, mjukvaror, veckotidningar och dagstidningar, akademiska skrifter och uppsatser, reklamtexter och företagsdokumentärer, dataspel osv.
 • I praktiskt taget alla språkkombinationer. Vi har över 8 000 frilansöversättare i vår databank och vi kan göra översättningar i över 1 500 olika språkkombinationer, inklusive kombinationer av minoritetsspråk.
 • Med hjälp av de mest använda programvarorna. Översättningar med hjälp av speciella översättningsprogram som tex SDL Trados, Déja Vu och Star Transit, layoutprogram som Framemaker, PageMaker, InDesign, Adobe Illustrator och Quark, samt lokaliseringsprogram som Corel Catalyst och Multilizer.
 • Inom din bestämda tidsram. Vi har mycket stor erfarenhet av extremt tidspressade översättningsprojekt.
 • Kvalitetsöversättningar. Du har vårt ord på alla språk.
 • Översättningsservice. LinguaVox. Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Lund, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Växjö, Halmstad, Sundsvall, Luleå, Trollhättan, Östersund, Borlänge, Tumba. Upplands Väsby, Falun, Kalmar, Kristianstad, Karlskrona, Skövde, Skellefteå, Lidingö, Uddevalla, Landskrona, Nyköping, Motala, Vallentuna, Örnsköldsvik, Trelleborg, Åkersberga, Varberg, Karlskoga, Lidköping, Alingsås, Märsta, Boo, Ängelholm, Sandviken, Piteå, Kungälv, Visby, Katrineholm, Vänersborg, Västervik, Enköping, Falkenberg.
 • Översättningsbyrå  LinguaVox erbjuder även tolktjänster.
 • ÖVERSÄTTNINGSSERVICE – PROFESSIONELL ÖVERSÄTTNINGSTJÄNST. Om du önskar ytterligare information om LinguaVox, be oss om en presentation med detaljerad information om vårt kvalitetssystem och våra priser på över 550 språkkombinationer. Presentationen finns för nuvarande tillgänglig på svenska, engelska, franska, tyska, italienska, spanska och katalanska.

Vår tekniska översättningsbyrå erbjuder översättningsservice online på 150 språk

 • Översättningar på över 150 språk: Arabiska, baskiska, bulgariska, katalanska, kinesiska, tjeckiska, danska, holländska, finska, flamländska, franska, galiciska, tyska, grekiska, hebreiska, ungerska, engelska, italienska, japanska, Koreanska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, serbo-kroatiska, slovakiska, slovenska, svenska, turkiska, urdu, valencianska, afrikaans, albanska, vitryska, bengaliska, bosniska, burmesiska, kroatiska, estländska, gaeliska, hindi, indonesiska, irländska, lettiska, makedonska, maltesiska, persiska, punjabi, skotska, serbiska, thai, ukrainska, vietnamesiska, walesiska, amharinja, armeniska, bretonska, chechenska, dari, esperanto, farsi, filipino, georgiska, grönländska, kazakiska, kurdiska, latin, lingala, luxemburgska, moldaviska, mongoliska, nepali, occitanska, quechua, kinyarwanda, singalesiska, somali, swahili, tatariska, tibetanska, turkmeniska, uzbekiska, zulu.
 • När det gäller specialiteter som innehåller medicinska instrument, anestesi, läkemedel, ortopedi och veterinärmedicin, är det absolut nödvändigt att översättaren har uttömmande språkkunskaper samt en ingående förståelse av ämnet för att uppnå ett pålitligt och korrekt resultat. För tillverkare av medicinsk utrustning som kräver översättning av mjukvarugränssnitt, manualer, användningsguider och produktspecifikationer, måste översättaren också inneha praktiska kunskaper i folkspråket.
 • LinguaVox har översättare som är specialiserade på översättningar av medicinska texter (medicinska rapporter, webbsidor för sjukhus och medicinska institutioner, medicinska broschyrer, texter för biovetenskapsindustrier, etc.). Några av dem är till och med läkare i praktiken eller har medicinska studier, vilket garanterar att måltexten upplevs som om den ursprungligen hade skrivits på målspråket.
 • Översättningar av Juridiska Dokument. Juridisk översättning är ett annat område som kräver en vederbörlig förhandsanalys. Lagar är ofta kulturellt betingade, varför alla lagliga dokument som truster, testamenten, deponeringar, bolagsordningar, rättstvister och födelsebevis kräver en ytterst noggrann juridisk översättningsservice. Det rättsliga systemet på den plats där källtexten har sitt ursprung, kan variera avsevärt från rättssystemet på platsen för måltexten. Därför måste översättaren vara väl förtrogen med de rättsliga systemen på båda platserna för att korrekt återge intentionen och den precisa tolkningen av innehållet.
 • Förståelsen av tekniska termer och former som är unika för en specifik vetenskap, underlättar den sammanhängande översättningen i hela dokumentet. Tillverkare av medicinsk utrustning, farmaceutiska företag, forskare och sjukhus efterfrågar alla begripliga och exakta översättningar av utrustningar.
 • Vår juridiska översättningsavdelning står också till tjänst med alla slags patentöversättningar eller certifierade översättningstjänster, inklusive edsvurna och officiella översättningar i olika länder.
 • LinguaVox Serviceavdelning för Webbsideöversättning kan översätta statiska och dynamiska webbsidor och arbeta med de flesta typer av webbfilformat: .html (Hypertext Markup Language Files), .asp (Active Server Page), .aspx (Active Server Page Extended File), .php (Hypertext Preprocessor File), .css (Certificate Signing Request File), .js (JavaScript File), .cfm (ColdFusion Markup File), .csr (Certificate Signing Request File), .dcr (Shockwave Media File), .dwt (Dreamweaver Web Page Template), .jsp (Java Server Page), .opml (Outline Processor Markup Language File), .psp (PL/SQL Server Page), .rss (Rich Site Summary), .rt (RealText Streaming Text File), .shtml (Server Side Include HTML File), .wml (Wireless Markup Language File), .xhtml (Extensible Hypertext Markup Language File).
 • Översättningar från svenska till italienska och på översättningar från italienska till svenska. Svenska till italienska - italienska till svenska.
 • Svenska till spanska - spanska till svenska. Svensk–spansk översättning online. Auktoriserade och officiella översättningar samt översättningar inom områdena medicin, läkemedel, vetenskap, finans, juridik, marknadsföring, turism, patent och webbsidor samt tolktjänster. Tala om för oss vad du vill ha översatt (webbsidor, dokument, handböcker, en presentation, en rapport, ett patent, officiella dokument etc.) och vi ger dig en offert utan förpliktelse inom 1 timme under kontorstid.
 • Svenska till engelska - engelska till svenska. Vår geografiska placering, med både europeiska och amerikanska översättningsföretag, placerar oss i en privilegierad situation för att hjälpa tekniska företag att få sina texter översatta till engelska av professionella översättare i det önskade målspråkslandet – Storbritannien, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, etc. Därmed garanterar vi ett felfritt översättningsjobb som är perfekt anpassat till den specifika målgruppens kulturella och språkliga bakgrund. Svensk-engelsk översättningsservice.
 • Svensk-Tyska Översättningar. Länder där tyska är huvudspråket: Tyskland (75 300 000), Liechtenstein (29 000), Österrike (7 500 000), Schweiz (tillsammans med franska, italienska och rätoromanska; 4 640 000). Svenska till tyska - tyska till svenska.
 • Svensk-Portugisisk översättningstjänst. Våra översättare översätter till portugisiska från Portugal och Brasilien (Brasiliansk portugisiska). Svensk till portugisiska - portugisiska till svenska.
 • Översättningsservice i Sverige. Professionell Översättningstjänst i Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Lund, Umeå, Gävle. Översättare i Sverige. Översättningsbyrå LinguaVox. Översättningsföretag för certifierade översättningar inom teknik, medicin, juridik och patent i hela Sverige.
 • Var kan jag hitta en professionell översättningstjänst för att hjälpa mig översätta flera dokumenter från svenska till engelska?
 • Svenska till norska - norska till svenska
 • Svenska till finska - finska till svenska
 • Svenska till danska - danska till svenska